Politikos

Siekiame diegti gerosios valdysenos praktikas, kurti tvariai, atsakingai ir skaidriai vystomo verslo kultūrą, todėl „Jonavos grūdų“ veikloje vadovaujamės vidaus politikomis bei teisės aktais. Juose numatomi principai, reikalavimai ir taikymo apimtis skirtingoms veiklos sritims, taip pat – vertybės ir gairės, kuriomis formuojami darbo santykiai įmonėje.

Darnumo politika

Deklaruoja bendrovės požiūrį ir nustato sritis, bendrus principus ir įsipareigojimus, kuriais remiantis kuriama atsakingo ir darnaus verslo praktika bendrovėje. Pagrindiniai tvarumo principai, kurių laikomės vykdydami savo kasdienę veiklą:

  • skaidrumas – atsakomybė bei nulinė tolerancija korupcijai;
  • pagarba – tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių palaikymas bei įsipareigojimas jų  nepažeisti;
  • socialinė atsakomybė – priemonių, kuriančių ilgalaikę vertę bendrovės viduje ir visuomenei, taikymas;
  • poveikio aplinkai mažinimas – prevencinių priemonių aplinkos tausojimui diegimas ir jų poveikio užtikrinimas;
  • sąžininga atskaitomybė – veiklos rezultatų visuomenei ir suinteresuotoms grupėms viešinimas.
Darnumo-politika-1

Etikos kodeksas

Reglamentuoja etišką bendrovės veiklą, apibrėžia darbuotojų veiklos ir elgesio principus, didina visuomenės pasitikėjimą bendrovės veikla.

Su Etikos kodeksu susipažinti galite čia.

Nulinės tolerancijos korupcijai politika

Nustato bendrovės bendruosius korupcijos prevencijos principus ir vadovaujančių asmenų pareigas, susijusias su korupcijos prevencija, korupcijos netoleravimo nuostatas, korupcijos prevencijos priemones bei jų įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Su Nulinės tolerancijos korupcijai politika galite susipažinti čia.

Dovanų politika

Detalizuoja darbuotojų etikos kodekso nuostatų įgyvendinimą, skatina suvokti skaidrumo principą ir vengti galimos neteisėtos įtakos darbuotojų priimamiems sprendimams, užkirsti kelią galimam neteisėto atlygio gavimui.

Su Dovanų politika galite susipažinti galite čia.