Specialieji įpareigojimai

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurias Bendrovei yra pavesta vykdyti valstybės sprendimu.

Bendrovės specialieji įpareigojimai – Valstybės atsargų (kviečių, rugių) rezervo saugojimas ir Valstybės atsargų (druskos, cukraus) rezervo saugojimas.

Bendrovė vienintelė įmonė, kuri atitinka Valstybės rezervo įstatyme apibrėžtus reikalavimus valstybės rezervo atsakingajam saugotojui ir yra tinkama saugoti valstybės rezervo žemės ūkio ir maisto produktų atsargas.  Atsargų kiekiai yra riboto naudojimo informacija.

Bendrovei pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu, kuris yra riboto naudojimo.

Vykdant specialiuosius įpareigojimus Bendrovė negauna finansavimo ar dotacijų. Pagal tarpusavyje su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pasirašytą Pasaugos sutartį Bendrovė gauna atlygį už valstybės atsargų  rezervo saugojimą, priklausomai nuo saugomo valstybės atsargų rezervo kiekio. Tuo pačiu Bendrovė turi užtikrinti saugomo rezervo kokybės parametrus. 2022 m. pajamos iš specialiųjų įpareigojimų sudarė 2,93 proc. nuo bendrųjų pajamų.