Specialieji įpareigojimai

AB „Jonavos grūdai“ yra Lietuvos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonė ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme yra įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą, taip pat yra pripažinta valstybinės reikšmės objektu bei įregistruota Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre. Be to, vienintelė įmonė, kuri atitinka Valstybės rezervo įstatyme apibrėžtus reikalavimus valstybės rezervo atsakingajam saugotojui ir yra tinkama saugoti valstybės rezervo žemės ūkio ir maisto produktų atsargas.  Atsargų kiekiai yra riboto naudojimo informacija. Pajamos iš specialiųjų įpareigojimo – rezervo saugojimo 2020 m. sudarė ~2,65 proc. nuo bendrų pajamų.