Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimus akcinėje bendrovėje „Jonavos grūdai“, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, su kuria jus sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pažeidimas – bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, vidiniu kanalu bendrovėje gali pateikti vienu iš šių būdų:

– tiesiogiai kompetentingam subjektui (į rankas). Pateikiamas kompetentingų subjektų sąrašas;

– atsiųsti informaciją Bendrovės internetiniame puslapyje nurodytu elektroninio pašto adresu pranesk@jonavosgrudai.lt, užpildydamas „Pranešimo apie pažeidimą“ formą

– Atsiųsdamas pranešimą paštu, adresu Darbininkų g.21, LT-55101, Jonava. Siunčiant pranešimą paštu po Bendrovės pavadinimu turi būti nurodyta žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, gali būti taikomos šiame įstatyme nustatytos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Bendrovės vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus akcinėje bendrovėje „Jonavos grūdai“ vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašu.