Veikla

            AB „Jonavos grūdai“ veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. įmonė buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“.

            Bendrovė atlieka grūdų/rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

            Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ padalinių išdėstymas yra patogus grūdų augintojams ir sudaro palankias sąlygas juos aptarnauti keliuose Lietuvos rajonuose.  Šiuo metu bendrovę sudaro 2 veikiantys grūdų perdirbimo ir saugojimo kompleksai, įkurti Jonavos ir Ukmergės savivaldybėse.

            Bendrovės pagrindinis padalinys – 113 tūkst. tonų talpos grūdų elevatorius yra Jonavoje. Elevatorius pajėgus priimti iki 2,5 tūkst. t grūdų/rapso per dieną. Automatizuotai į vagonus bei autotransportą per parą galima pakrauti ar iškrauti per 1000 t grūdų/rapsų.

            2007 m. atlikus Ukmergės grūdų sandėlių rekonstrukciją, padidėjo sandėlio technologinis našumas, pagerėjo įmonės padalinio estetinis vaizdas. Pilnai automatizuotas grūdų/rapso priėmimas, džiovinimo, valymo ir sandėliavimo procesas. Šiuo metu Ukmergės grūdų sandėliai pajėgūs priimti visas grūdines kultūras, vasarinius ir žieminius rapsus. Bendra sandėlių talpa – iki 12 tūkstančių tonų. Ukmergėje esantis sandėlis per dieną gali priimti iki 1000 t grūdų/rapso, į autotransportą pakrauti iki 500 t grūdų/rapso.

            2010 -2011 metais AB „Jonavos grūdai“ investavo į elevatoriaus modernizavimą virš 1,4 mln. eurų. Modernizavimo metu buvo atnaujinta ir elevatoriaus infrastruktūra: keliai, aikštelės, želdiniai, dujų traktas, nuotekų sistemos. Siekiant ir Jonavos elevatoriuje priimti rapso sėklas, buvo įrengtas naujas rapso priėmimo kompleksas: pastatytas naujas modernus rapso/grūdų priėmimo punktas, grūdų/rapso valymo mašina, ventiliuojamos drėgnų grūdų talpyklos, moderni džiovykla, rapso transportavimo transporteriai bei norijos, rapso pakrovimo į vagonus ir autotransportą linija su porcijinėmis svarstyklėmis. Nauja linija suteikia galimybę vienu metu priimti, sandėliuoti bei atkrauti grūdus bei rapsus.

            Šiuo metu AB „Jonavos grūdai“ įstatinis kapitalas yra  per 4,7 mln. eurų. 70,13 procentų įstatinio kapitalo priklauso valstybei, 29,87 procentų – juridiniams ir fiziniams asmenims. Bendrovė dirba pagal ilgalaikius valstybinius ir kitus sutartinius įsipareigojimus. Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros pavedimu vykdo intervencinių grūdų paruošimą ir saugojimą.

          Siekdama užtikrinti bendrovės darbuotojų saugą ir sveikatą, savo veiklos skaidrumą ir viešumą, prisiimdama atsakomybę už aplinkos apsaugą, orientuodamasi į aukščiausius kokybinius kriterijus atitinkantį paslaugų teikimą, mūsų bendrovė įdiegė integruotą vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.  

                   Bendrovės misija –konkurencingoje rinkoje teikti grūdų/rapso pirminio paruošimo bei sandėliavimo paslaugas. Vykdyti didmeninę grūdų bei rapsų prekybą.
            Nors verslas vystomas sėkmingai, bendrovė siekia ambicingesnių rezultatų, turi ateities viziją – modernus Vidurio Lietuvos elevatorius, siekiantis užtikrinti aukštos kokybės paslaugas klientams, garantuotą nustatytą turto grąžą bendrovės savininkams bei konkurencingas darbo sąlygas darbuotojams.
            Bendrovė savo tikslų siekia vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselėjamomis  vertybėmis:

  • veiklos skaidrumas – skaidri ir atvira veikla, pavyzdingas bendrovės valdymas;
  • aukšta paslaugų kokybė – paslaugos atliktos pagal sutartus reikalavimus ir laiku;
  • patikimumas – prioritetas kliento reikalavimams;
  • aukštas darbuotojų pasitenkinimas darbu – bendrovė rūpinasi  darbuotojais.