Ekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas


Rodiklio MIN reikšmė 2021 m.


Rodiklio procentinė išraiška


Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %


ne mažiau kaip 11,3


5%


EBITDA marža,%


ne mažiau kaip 7


15 %


Pardavimų pajamos, tenkančios vienam įmonės darbuotojui, Eur


ne mažiau kaip 150


7%


Priimtas grūdų kiekis per 12 paskutinių mėnesių, tūkst.t


ne mažiau kaip 85


15 %


Bendrasis likvidumo koeficientas %


ne mažiau kaip 1,4


8 %