Ekonominiai rodikliai

 

                                          Bendrovės faktiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai bei procentiniaipagal kiekvieną rodiklį bendrovės generalinio

                                                                       direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui skaičiuoti 2023 m.

 

 

Rodiklio pavadinimas

 

Rodiklio MIN reikšmė

2022 m.

 

Faktinė rodiklio reikšmė

2022 m.

 

Rodiklio procentinė išraiška

EBITDA,

 tūkst. EUR

 

 

>890

 

 

1 337,7

 

 

 

15 %

Priimtas grūdų kiekis  per praėjusius metus % nuo bendro grūdinių ir aliejinių kultūrų derliaus Lietuvoje

>1,3 %

 

1,64

10 %

 

Pradelstų skolų rodiklis

 

<1%

 

0,09

10 %

Bendrasis likvidumo koeficientas

>1,5

 

 

1,30

7%

Kapitalo rodiklis

 

≤ 1,5

 

2,21

8 %