Ekonominiai rodikliai

                                                                                   Bendrovės faktiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai bei procentiniai dydžiai                                                                                                                                                        pagal kiekvieną rodiklį bendrovės generalinio direktoriaus mėn

                                                                                                                        kintamosios dalies dydžiui skaičiuoti 2023 m.

 

Rodiklio pavadinimas

 

Rodiklio MIN reikšmė

2022 m.

 

Faktinė rodiklio reikšmė

2022 m.

 

Rodiklio procentinė išraiška

EBITDA,

 tūkst. EUR

 

 

>890

 

 

1 337,7

 

 

 

15 %

Priimtas grūdų kiekis  per praėjusius metus % nuo bendro grūdinių ir aliejinių kultūrų derliaus Lietuvoje

>1,3 %

 

1,64

10 %

 

Pradelstų skolų rodiklis

 

<1%

 

0,09

10 %

Bendrasis likvidumo koeficientas

 

>1,5

 

 

1,30

 

7%

Kapitalo rodiklis

 

 

≤ 1,5

 

 

2,21

8 %