Korupcijos prevencija

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimus AB Jonavos grūdai bendrovėje.

 Pažeidimas – bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę bendrovės interesams keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėto ar neskaidraus bendrovės lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Norėdami palikti pranešimą užpildykite pridėtą formą Pranešimas apie pažeidimą  ir išsiųskite el. paštu korupcija@jonavosgrudai.lt

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

JG vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus AB Jonavos grūdai vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašu