Darbo užmokestis

                                                                          AB “Jonavos grūdai” darbuotojų  vidutinis darbo užmokestis

                                                                  (bruto, ikimokestinis darbo užmokestis, tenkantis vienam darbuotojui)

 

Matavimo vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m.

9 mėnesiai

Darbo užmokesčio fondas

eurai

936 449

983 328

819 320

Darbo užmokesčio vidurkis

eurai

1 858

2 071

2 342

Generalinis direktorius

eurai

5 314

5 628

8 616

Padalinių vadovai ir pavaduotojai

eurai

3 777

3 811

3 915

Specialistai

eurai

1 728

1 999

2 358

Darbininkai

eurai

1 410

1 513

1 588 

Sezoniniai darbuotojai

eurai

1 145

1 172 1 246

Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro mėnesinė alga ir metinė premija, kuri negali viršyti 4 (keturių) mėnesinės algos dydžių.

Bendrovės valdybai mokamas atlygis:

Bendrovės valdybos pirmininkui mokamas 35 proc. atlygis nuo Bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Bendrovės nepriklausomam valdybos nariui ir valdybos nariui, kuris yra kitas atranką inicijuojančio subjekto pasirinktas asmuo, mokamas 25 proc. atlygis nuo Bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Valstybės tarnautojui, einančiam Bendrovės valdybos nario pareigas, mokamas 12,5 proc. nuo Bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.