Darbo užmokestis

                                                                          AB “Jonavos grūdai” darbuotojų  vidutinis darbo užmokestis

                                                                  (bruto, ikimokestinis darbo užmokestis, tenkantis vienam darbuotojui)

 

Matavimo vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m. I ketv.

Darbo užmokesčio fondas

eurai

936 449

983 328

222 470

Darbo užmokesčio vidurkis

eurai

1 858

2 071

 

1 991

Generalinis direktorius

eurai

5 314

5 628

5 471

Padalinių vadovai ir pavaduotojai

eurai

3 777

3 811

 

3 329

Specialistai

eurai

1 728

1 999

 

1 968

Darbininkai

eurai

1 410

1 513

1 423

Sezoniniai darbuotojai

eurai

1 145

1 172

1 105

Bendrovės valdybai mokamas atlygis:

Bendrovės valdybos pirmininkui mokamas 35 proc. atlygis nuo Bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Bendrovės nepriklausomam valdybos nariui ir valdybos nariui, kuris yra kitas atranką inicijuojančio subjekto pasirinktas asmuo, mokamas 25 proc. atlygis nuo Bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Valstybės tarnautojui, einančiam Bendrovės valdybos nario pareigas, mokamas 12,5 proc. nuo Bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.