Darbo užmokestis

    
2022 m. įmonės vadovaujančių darbuotojų atlyginimo dydžiai
Pareigybės pavadinimasNustatytas darbo užmokestis prieš mokesčius Eur/mėn.Priedas už pasiektus ekonominius - finansinius   rodiklius, proc.
Generalinis direktorius3013,2035
Darbo užmokesčio fondas
LaikotarpisDarbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), EURVidutinis darbuotojų skaičius
2018 m.788 40542
2019 m.778 63242
2020 m.900 45441
2021 m. 953 47042
2022 m. 983 32942