Darbo užmokestis

    
2022 m. įmonės vadovaujančių darbuotojų atlyginimo dydžiai
Pareigybės pavadinimasNustatytas darbo užmokestis prieš mokesčius Eur/mėn.Priedas už pasiektus ekonominius - finansinius   rodiklius, proc.
Generalinis direktorius2932.245
Darbo užmokesčio fondas
LaikotarpisDarbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), EURVidutinis darbuotojų skaičius
2018 m.788,40542
2019 m.778,63242
2020 m.900,45441
2021 m. 953,47042
2022 m. I ketv.179,27133