Socialinė atsakomybė

Socialiai atsakingai vykdomas verslas „Jonavos grūdai“ prioritetas. Mums atsakomybė – tai supratimas, kad teikdami klientams kokybiškas paslaugas, privalome atsižvelgti ne tik į verslo, bet ir į socialinius, aplinkosaugos aspektus.

 Pagrindinės socialinės atsakomybės kryptys:

  • Rūpinamės bendrovės darbuotojais, suteikdami jiems tinkamas sąlygas dirbti ir puikias galimybes tobulėti. Tam jog atsakingai būtų žiūrima į darbuotojų saugą ir sveikatą bendrovė įdiegusi ISO 45001 – 2018 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą kuria nuolat vadovaujasi. Įmonė sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikaciją dalyvaujant išoriniuose kursuose, seminaruose, mugėse, parodose, tęsti studijas universitetuose.
  • Visi bendrovės darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų ir/ar traumų darbe;
  • Bendraujame ne tik darbe, bet kartu leidžiame laisvalaikius, organizuojame išvykas.
  • Remiame darbuotojų šeimas kurdami mažus Kalėdinius stebuklus.
  • Įmonė laikosi visų galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir reglamentų. Siekdama prisidėti prie aplinkos apsaugos bendrovė vadovaujasi ISO14001 – 2015 aplinkosauginio standarto reikalavimais, skatina efektyvų sąnaudas bei taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą.