Integruota vadybos sistema

         Bendrovė orientuodamasi į aukščiausius kokybinius kriterijus atitinkantį paslaugų taikymą, siekdama veiklos skaidrumo ir viešumo, užtikrindama bendrovės darbuotojų saugą ir sveikatą, ir prisiimdama atsakomybę už aplinkos apsaugą, įdiegė ir palaiko integruotą vadybos sistemą, atitinkančią  ISO 9001:2015; ISO 370001:2016; ISO 450001:2018; ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.