Valdymo sistema

Siekdama užtikrinti bendrovės darbuotojų saugą ir sveikatą, savo veiklos skaidrumą ir viešumą, prisiimdama atsakomybę už aplinkos apsaugą, orientuodamasi į aukščiausius kokybinius kriterijus atitinkantį paslaugų teikimą, mūsų bendrovė įdiegė integruotą vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.