Valdymo organai

Įmonės valdymo organai yra Akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Generalinis direktorius. Bendrovės valdybą sudaro 6 nariai, iš jų 3 nepriklausomi valdybos nariai. Valdybą sudaro: du Žemės ūkio ministerijos atstovai, UAB „Agrokoncerno grūdai“ atstovas bei du nepriklausomi valdybos nariai. Vienas nepriklausomas valdybos narys yra neatrinktas.

Įstatinis kapitalas 5 045 072 EUR.

70,13 % akcijų valdo valstybė,

29,87 % akcijų valdo fiziniai ir juridiniai asmenis.

Įmonės valdymo organai : akcininkų susirinkimas; valdyba; generalinis direktorius.

Bendrovės valdybą sudaro:

  • valdybos pirmininkas – Jurij Kornijenko Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas;
  • Jonas Lisauskas -Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės mentorius ;
  • Tomas Urbonas – UAB „Agrokoncerno grūdai“ grūdų supirkimo vadovas;
  • Arnoldas Saldys – nepriklausomas valdybos narys;
  • Gedvidas Belickas – nepriklausomas valdybos narys.

Darius Karpavičius – generalinis direktorius;

Vilma Šumskienė – finansų skyriaus vadovė – vyr. buhalterė