Ekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio MIN reikšmė

Rodiklio procentinė išraiška

Pasiekta reikšmė per 2016 m. IV ketvirtį

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %

ne mažiau kaip 5

11 %

15,09

EBITDA marža,%

ne mažiau kaip 10

11 %

11,08

Pardavimų pajamos, tenkančios vienam įmonės darbuotojui, Eur

ne mažiau kaip 40,55

9 %

126,80

Priimtas grūdų kiekis per 12 paskutinių mėnesių, tūkst.t

ne mažiau kaip 70

11 %

104,622

Pirkėjų skolų apyvartumas per 12 paskutinių mėnesių, Eur

ne mažiau kaip 2,5

8 %

5,51