Ekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio MIN reikšmė 2019 m.

Rodiklio procentinė išraiška

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %

ne mažiau kaip 11,3

10 %

EBITDA marža,%

ne mažiau kaip 10

18 %

Pardavimų pajamos, tenkančios vienam įmonės darbuotojui, Eur

ne mažiau kaip 100

5 %

Priimtas grūdų kiekis per 12 paskutinių mėnesių, tūkst.t

ne mažiau kaip 80

12 %

Pirkėjų skolų apyvartumas, kartais

ne mažiau kaip 5

5 %