Darbo užmokestis

2017 m. įmonės vadovaujančių darbuotojų atlyginimo dydžiai 

Pareigybės pavadinimas

Nustatytas darbo užmokestis prieš mokesčius

Priedas už pasiektus ekonominius - finansinius   rodiklius, proc.

Eur/mėn.

 

Generalinis   direktorius

 

1657,35

Iki 50

  2017 m. darbo užmokesčio fondas 

Laikotarpis

Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), EUR

Vidutinis darbuotojų skaičius

 

2017 m. I ketvirtis

 

164 763 57

 

2017 m. II ketvirtis

 

200 734 57
2017 m. III ketvirtis 305 959

 

66