Darbo užmokestis

2019 m. įmonės vadovaujančių darbuotojų atlyginimo dydžiai
Pareigybės pavadinimas Nustatytas darbo užmokestis prieš mokesčius Priedas už pasiektus ekonominius - finansinius   rodiklius, proc.
Eur/mėn.
Generalinis   direktorius 2197,1 Iki 50
       
Darbo užmokesčio fondas      
Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), EUR Vidutinis darbuotojų skaičius
2017 metų 951 501 53
2018 metų 788 405 42
2019 m. I ketvietis 148 190 36