ISO 9001:2015

Kokybės politika

Teikiamų paslaugų kokybė – pagrindinis sėkmės kriterijus, siekiant sėkmingai konkuruoti paslaugų rinkoje, atitinkančioje tarptautinius reikalavimus.
Paslaugų kokybė, tai:
•    Paslaugos klientui suteiktos pagal sutartus reikalavimus;
•    Paslaugos suteiktos sutartu laiku;
•    Paslaugos suteiktos efektyviai, nepažeidžiant bendrovės ekonominių interesų ir tikslų.

Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės stabilumas užtikrinamas kokybės vadybos sistemos pagalba, kuri nuolat tobulinama, siekiant geriau tenkinti kokybės stabilumo kriterijus.

Siekiant teikiamų paslaugų kokybės, bendrovė užsibrėžia šiuos uždavinius:
•    Objektyviai vertinti bendrovės galimybes, numatyti perspektyvias veiklos kryptis bei formuoti įmonės vystymo strategiją;
•    Sukurti efektyvią valdymo sistemą, suformuoti optimalius valdymo ryšius;
•    Spręsti specialistų komandos formavimo ir jų veiklos motyvavimo klausimus;
•    Kvalifikuotai konsultuoti bendrovės klientus;
•    Užtikrinti kokybišką darbą visose bendrovės tarnybose ir veiklos baruose.