Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

Siekdama užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinti nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis bei organizacinio pobūdžio darbo saugos ir sveikatos pažeidimus AB "Jonavos grūdai" nuo

2014 m. liepos mėn. 31 d. įmonėje įdiegė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą OHSAS 18001:2007

Mums tai svarbu, nes:

  • Siekiame sukurti prielaidas vidinių procesų skaidrumui.
  • Įrodome darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo nuoseklumą.
  • Užtikriname nuolatinį darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisinių ir kitų reikalavimų identifikavimą bei vykdymą.
  • Sukuriame prielaidas nuolatiniam darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo sąlygų gerinimui.
  • Vykdome avarijų, nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevenciją.
  • Norime identifikuoti susistemintus profesinės rizikos veiksnius. Siekiame įgyti pripažinimą tarptautinėse rinkose.
  • Nuolat tobuliname ir geriname organizacijos įvaizdį.